Monday, October 6, 2008

अक्टूबर मधले लाइफ


सध्या काही ख़ास होत नसल्या मुले बोरे जालो आहे जरा। रेमिन्ड्स में ऑफ़ थिस फोटो फ्रॉम केरला ट्रिप. I am thinking of what to do next. Big time cross roads. पोट सुत्तला आहे आणि आयुष्य स्लो जाला आहे जरा। विचार करून करून पण दमलो आहे अता। वेटिंग फॉर व्हाट विल हप्पें नेक्स्ट।